fbpx
  • Barn,  Familie- og hverdagsliv

    Bli klar for skolestart!

    Skolestarten er rett rundt hjørnet og tusenvis av skolestartere og foreldre er veldig spente og gleder seg. For mange foreldre er dette også en helt ny situasjon. I løpet av alle de årene jeg jobbet som styrer i barnehage, så jeg at det var mange foreldre er veldig opptatt av hvor mye barna deres kunne av tall og bokstaver, og brukte mye tid sammen med barna for å øve på dette. Mens andre foreldre var litt bekymret fordi barna overhodet ikke var interessert i tall og bokstaver. Men, dette er ikke noe skolen forventer i det hele tatt når barna begynner på skolen, det er faktisk ikke så viktig! Barna skal…